گارانتی محصولات

برای اولین بار در ایران این مجموعه اقدام به گارانتی بلبرینگهای صنعتی بر حسب موارد مصرف نموده است و این اقدا به احترام مشتری و آرامش خاطر اعمال گردید است