کد شناسا

این مجموعه بلبرینگ گارانتی دار آخن را جهت جلوگیری از تقلب توسط شرکت شناسا تائید نموده است که پس از پیامک نمودن کد مخصوص شناسا تائیدیه  اصالت  و کیفیت تائید میگردد.

در ضمن شرکت شناسا زیر مجموعه اتحادیه لوازم یدکی و تائید شده وزارت صمت می باشد

http://www.saj.co.com