بلبرینگ چیست؟

بلبرینگ چیست؟

بلبرینگ که با نامهای برینگ ، رولبرینگ و یاتاقان نیز نام برده می شود و به طرز گسترده ای در زندگی روزمره کاربرد دارند. بلبرینگ ها از سطوح برای تماس سایشی استفاده میکنند.قابل ذکر می باشد که این قطعات از نظر شکل ظاهری با هم تفاوت هایی دارند که در نتیجه منجر به تغییر کارکرد آنها می شود همچنین این نامها بر اساس عملکرد هر کدام تعیین گردیده به طور مثال بلبرینگ ها دارای گوی های گرد می باشند و رولبرینگ ها دارای اجزای استوانه ای شکل هستند.

روانکاری در انواع بلبرینگ ها باعث می گردد طول عمر و همچنین اصطکاک این قطعات به شکل قابل قبولی بیشتر گردد ، از سوی دیگر می توان گفت که در انواع بلبرینگ ها که دارای اصطکاک پایین می باشند به دلیل راندمان بلبرینگ ، فرسایش کاهش پیدا خواهد کرد و در سرعت های بالا مورد استفاده قرار می گیرند که این امر بسیار هائز اهمیت می باشد.

شاید این نکته برای شما بسیار جالب باشد که بدانید یک بلبرینگ با توجه به ساختار طراحی شده می تواند اصطکاک را کاهش دهد از موارد دیگری که در کاهش اصطکاک در یک بلبرینگ می تواند ماثر باشد می توان به داشتن سیال در بین سطول ، جداکردن سطوح بلبرینگ و یا حتی یک میدان الکترومغناطیسی نام برد.